Simklubben S02

Grupper & inställda dagar VT-17

GRUPPER VT-17

Crawlskola Födda 06 oy. Angered Arena Torsdagar 17:00-18:00 Start v. 3, slut v. 20. Ej simning v.7 & 15
Crawlskola Födda 08 oy. Kärra simhall Måndagar 18:00-19:00 Start v. 2, slut v. 17. Ej simning v. 7 & 16
Vecka 18-20 på Valhalla/Angered
Crawlskola Födda 08 oy. Lundbybadet Tisdagar 16:00-17:00 Start v. 2, slut v. 17. Ej simning v. 7 & 15
Vecka 18-20 på Valhalla/Angered
Crawlskola Födda 08 oy. Lundbybadet Söndagar 09:10-10:00 Start v. 3, slut v. 17. Ej simning v. 15
Vecka 18-20 på Valhalla/Angered
Crawlskola Födda 08 oy. Valhallabadet Måndagar 18:00-19:00 Start v. 2, slut v. 20. Ej simning v. 7, 16 & 18
Crawlskola Födda 06-07 Valhallabadet Lördagar 09:00-10:00 Start v. 3, slut v. 20. Ej simning v. 7, 12, 15, 17
Crawlskola Födda 08 oy. Valhallabadet Lördagar 10:00-11:00 Start v. 3, slut v. 20. Ej simning v. 7, 12, 15, 17
Medleyskola 1

Födda 06 oy.

Kärra simhall

Angered Arena

Måndagar 17:00-18:00
Torsdagar 17:00-18:00

Första gång 9/1. Sista gång 18/5
Ej simning 12/1, 13/2, 16/2, 13/4, 17/4, 1/5, 8/15, 15/5

Medleyskola 2

Födda 06 oy.

Lundbybadet
Lundbybadet

Tisdagar 17:00-18:00
Söndagar 09:00-10:00

Första gång 10/1. Sista gång 30/4
Ej simning 15/1, 14/2, 11/4, 16/4
Vecka 18-20 på Valhalla/Angered

Medleyskola 3

Födda 06 oy.

Valhallabadet

Valhallabadet

Måndagar 19:00-20:00
Onsdagar 16:00-17:00
Första gång 9/1. Sista gång 17/5
Ej simning 13/2, 15/2, 12/4, 17/4, 1/5
Medleyskola 4

Födda 06 oy.

Valhallabadet
Valhallabadet

Onsdagar 16:00-17:00

Lördagar 09:00-10:00

Första gång 11/1. Sista gång 20/5
Ej simning 14/1, 15/2, 18/2, 25/3, 12/4, 15/4, 29/4, 3/5, 10/5, 17/5

Som ny medlem börjar man alltid i en crawlskola, och man måste kunna simma 200m på djupt vatten när man börjar i en crawlskola.

PLAKETTJAKTER VT-17