Simklubben S02

Grupper och inställda dagar VT-17 - Träningsgrupper

GRUPPER VT-17

Träningsgrupp Angered Arena Torsdagar 19:00-20:00 Start v. 3, slut v. 20
Ej simning v. 7 & 15
Träningsgrupp Lundbybadet Söndagar 08:10-09:00 Start v. 3, slut v. 17
Ej simning v. 15
Vecka 18-20 på Valhalla/Angered
Träningsgrupp Lundbybadet Torsdagar 16:30-17:15 Start v. 2, slut v. 17
Ej simning v. 7 & 15
Vecka 18-20 på Valhalla/Angered
Träningsgrupp Lundbybadet Torsdagar 17:15-18:00 Start v. 2, slut v. 17
Ej simning v. 7 & 15
Vecka 18-20 på Valhalla/Angered
Träningsgrupp Valhallabadet Lördagar 08:00-09:00 Start v. 3, slut v. 20
Ej simning v. 7, 12, 15, 17
Träningsgrupp Valhallabadet
Valhallabadet
Torsdagar 16:00-16:45
Lördagar 08:00-09:00
Start v. 3, slut v. 20
Ej simning 16/2, 18/2, 25/3, 13/4, 15/4, 29/4
Barracudagruppen Valhallabadet
Valhallabadet
Valhallabadet

Tisdagar 19:30-21:00
Torsdagar 19:30-21:00
Fredagar 18:00-20:00

Start 10/1, slut 15/6
Se utskickat infobrev för träningsplanering

PLAKETTJAKTER VT-17
Inbjudan till plakettjakt och avslutning kommer till berörda simmare via e-post och läggs ut på hemsidan