Simklubben S02

Om SK S02

Styrelse

Styrelsens uppdrag regleras i Simklubben S02:s stadgar. Styrelsen har det övergripande ansvaret för klubbens verksamhet.
Vill du nå någon speciell i styrelsen kontaktar du dem via mail på fornamn.efternamn(at)s02.nu Du kan också nå hela styrelsen på adress styrelsen(at)s02.nu

Styrelsen 2019 består av:

Ordförande Matti Bränholm matti.branholm(at)s02.nu 0732-670885
Vice ordförande
Funktionärsansvarig
Peter Bromander peter.bromander(at)s02.nu 0736-840748
Ekonomiansvarig Maria Sillerström maria.sillerstrom(at)s02.nu 072-7324200
Sekreterare Anne-Marie Cederqvist anne-marie.cederqvist(at)s02.nu 0707-444589
Ledamot Linda Rilby linda.rilby(at)s02.nu 0707-706465
Ledamot Emil Löfgren emil.lofgren(at)s02.nu  
Ledamot Pernilla Dittmer pernilla.dittmer(at)s02.nu 072-8870732
Suppleant Andreas Sörensen andreas.sorensen(at)s02.nu 076-8400148
Suppleant Åsa Axelsson asa.axelsson(at)s02.nu 0704-615848

 

Chefstränare: Ragnheidur 'Ragga' Runólfsdóttir, chefstranare(at)s02.nu

Breddansvarig: Catarina Bellman, cattis(at)s02.nu

Kanslist: Håkan Åvall, kansli(at)s02.nu